W przyjaźni ze środowiskiem – Bank Ochrony Środowiska

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Zgodnie ze swoją nazwą i misją Bank Ochrony Środowiska wspiera projekty i działania na rzecz ochrony środowiska, jak również podejmuje dodatkowe inicjatywy w tym zakresie. W Centrali Banku od 2005 roku funkcjonuje wdrażany we wszystkich placówkach system zbierania odpadów, obejmujący zbiórkę makulatury, zużytych baterii i zużytych nośników elektronicznych. Oświetlenie stanowią żarówki energooszczędne. W ramach realizowanego przez BOŚ Programu 0% emisji wykonano audyt energetyczny dla Centrali Banku i wszystkich jego oddziałów, a także określono sposoby offsetowania emisji CO2 związanej z działalnością firmy.Jedną z form edukacji ekologicznej klientów są ekolokaty z nazwami zwierząt. Ekolokaty to produkty depozytowe, od których bank z własnych środków (z zysku) dokonuje odpisów na rzecz programów ochrony ginących gatunków zwierząt. Za lokaty z odpisami na ochronę dzikich zwierząt bank został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” tytułem Mecenasa Przyrody. W 2008 roku Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP przyznało bankowi Nagrodę Honorową za wspieranie edukacji finansowej w ramach CSR. Bank został także wyróżniony w konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Dzięki wsparciu BOŚ S .A. obecnie w Kampinoskim Parku Narodowym żyje na wolności około 30 rysiów.