W poszukiwaniu zaginionej kasy – edukacja ekonomiczna

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Santander Bank Polska wraz FPBŻ opracował materiały z zakresu kształtowania odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniem z usług finansowych. Celem projektu W poszukiwaniu zaginionej kasy jest włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej Banków Żywności oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego. W ramach projektu, pracownicy banku opracowali scenariusze warsztatów i przygotowali praktyczny poradnik, dotyczący oszczędzania i wychodzenia z długów oraz przeprowadzili szkolenia dla edukatorów Banków Żywności. Na podstawie przygotowanych materiałów, edukatorzy lokalnych Banki Żywności, od stycznia do kwietnia 2018 roku przeprowadzili 78 warsztatów w całej Polsce, w których uczestniczyło łącznie 1370 osób – beneficjentów Banków Żywności.