W kontakcie z naturą – ENEA

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Świadomość ekologiczna Polaków jest nadal niska. Z tego względu ENEA S.A. przyjęła w 2011 r. politykę zaangażowania społecznego spójną ze Strategią społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENEA. Kierunek „środowisko”, edukacja w zakresie ekologii, to jedne z priorytetów polityki firmy. ENEA S.A. postanowiła realizować długofalowy projekt, który w atrakcyjny, skuteczny sposób promuje aktywną postawę na rzecz środowiska. Projekt „W kontakcie z naturą”  zwiększa świadomość ekologiczną, dostarczając praktycznej wiedzy oraz motywując do działań osoby indywidualne oraz instytucje. Głównymi elementami projektu są: serwis www.wkontakcieznatura.pl, zawierający bazę ekologicznych inicjatyw, kalkulator zużycia energii i emisji CO2, quizy, porady ekspertów oraz cykliczny konkurs na najciekawsze inicjatywy ekologiczne. Uczestnicy konkursu (osoby indywidualne, szkoły, fundacje i stowarzyszenia, firmy) opisują na stronie projektu swoje działania. Jury i internauci wybierają najciekawsze inicjatywy i przyznają atrakcyjne nagrody. Patronem projektu jest Global Compact, partnerem merytorycznym Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, a ambasadorem Michał Żebrowski.