W drodze do pracy – Henkel

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2013

W drodze do pracy to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet pozostających dłuższy czas – od minimum roku – bez pracy. Jest realizowany przez firmę Henkel we współpracy z Fundacją Miejsce Kobiet. Głównym celem projektu jest pomoc bezrobotnym kobietom w nabyciu umiejętności wspierających ich powrót na rynek pracy. Poszczególnymi elementami kursu są m.in. trening psychologiczny, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe. W ramach zajęć odbywają się także wspólne warsztaty z pracowniczkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu mają okazję zetknąć się z bliska z realiami pracy w międzynarodowej organizacji. W projekcie mogą wziąć udział kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej, a także osoby nieaktywne zawodowo, pozostające co najmniej rok bez pracy. W ramach projektu od października 2013 do czerwca 2014 roku przeprowadzone zostaną 3 pełne programy szkoleniowe, w których weźmie udział łącznie 60 osób.