VIWA Leaders

Metryka praktyki

Firma: VIWA Entertainment Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2013

W firmie VIWA Entertainment pojawiało się coraz więcej bardzo ważnych projektów, które obejmowały osoby z różnych krajów – Polski, Bułgarii i Czech. Zrodziła się więc konieczność zintegrowania środowiska liderów, od których zależy powodzenie przedsięwzięć. Powstał program VIWA Leaders, który początkowo miał być miejscem poznania i integracji liderów firmy. Po ewaluacji okazało się, że jest również potrzeba podnoszenia kwalifikacji, a także stworzenia platformy integracyjnej liderów z różnych krajów oraz włączenia ich do współdecydowania o kierunkach rozwoju spółki. Spotkania prowadzone są w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, połączone często z zajęciami sportowymi, tak aby pracownicy mogli oderwać się od codziennych obowiązków, ale jednocześnie – rozmawiać o przyszłości firmy.