Virtual Newsletter CSR – integrowanie wokół CSR on-line

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Virtualny Newsletter CSR firma PKP CARGO uruchomiła bezpośrednio po pojawieniu się pandemii COVID-19. Stanowi on nową platformę wymiany informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Virtualny Newsletter CSR jest skuteczną formą promowania działań CSR spółki. Integrowanie wokół CSR/ESG, inspirowanie, podejmowanie wspólnych inicjatyw w sferze online było sposobem na kontynuację działań CSR/ESG w pandemii,, bez względu na zmienną sytuację w otoczeniu biznesowym i sytuację wojenną na Ukrainie. W 2022 r. zwiększono częstotliwość z min. 1 na 2 miesiące na 1 na miesiąc. Łącznie przygotowano 13 miesięcznych wydań Virtualnego Newslettera. Pozwolił on na włączenie do wspólnych projektów koordynatorów CSR z 5 spółek córek Grupy PKP CARGO, zapewnił bieżącą partycypację we współtworzeniu dobrych praktyk CSR przez spółki zależne. W 2022 r. umożliwił włączenie w inicjatywy CSR pracowników spółek zależnych (np. Sztafeta Biegowo-Rowerowa dookoła Ziemi, kampania profilaktyki zdrowotnej „Wygraj”; akcje krwiodawstwa).