Videotłumacz języka migowego

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2014

Videotłumacz języka migowego jest pilotażowym programem ING Banku Śląskiego, służącym do obsługi osób niesłyszących posługujących się językiem migowym. W pierwszym etapie 15 pracowników banku zostało przeszkolonych z zasad savoir-vivre’u w odniesieniu do osób z dysfunkcją słuchu. W dalszej części dzięki współpracy z portalem Migam.pl, w dwóch oddziałach detalicznych (w Katowicach i Warszawie) wdrożono rozwiązanie w postaci videotłumacza. Gdy klient niesłyszący pojawia się w oddziale, wywoływane jest połączenie wideo z certyfikowanym tłumaczem. To proste rozwiązanie pozwala na swobodną rozmowę osoby niesłyszącej z pracownikiem, który nie zna języka migowego.