Verba Veritatis – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Metryka praktyki

Firma: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

VERBA VERITATIS to organizowany od 2006 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską, dyplomową, inżynierską bądź doktorską z zakresu etyki biznesu, CSR i ładu korporacyjnego. Jego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi wkraczających na rynek pracy poziomu wiedzy w tym zakresie a przez to -przygotowywanie ich do wdrażania tej wiedzy w praktyce biznesowej.