V edycja konkursu Gaz ziemy na wesoło: „Zagraj z Gazusiem” – PGNIG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

Pomorski Oddział Obrotu Gazem PGNiG, jak cała firma, angażuje się w działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu gazu ziemnego i ekologii. Oddział POOG w Olsztynie współpracuje z Fundacją Kreatywnego Rozwoju i Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej przy organizacji konkursu Gaz ziemny na wesoło „Zagraj z Gazusiem”. W 2012 roku odbyła się piąta edycja konkursu skierowanego do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Dzieci i młodzież miały przygotować grę o tematyce związanej z gazem ziemnym w dowolnej technice. Celem organizatorów było zwrócenie uwagi uczestników konkursu na rozwój technologiczny w branży gazowniczej, ale również przyswojenie wiedzy historycznej związanej z tym tematem. W konkursie wzięło udział 215 osób, indywidualnie lub w małych grupach, które przygotowały w sumie 108 gier edukacyjnych.