Uwalniamy wodę z butelek

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Orange Polska na koniec 2018 roku przeprowadził wśród pracowników kampanię informacyjną Uwalniamy wodę z butelek, podczas której mówiono o powodach podjęcia od 2019 roku decyzji o wstrzymaniu zakupów wody w butelkach plastikowych z przeznaczeniem na organizację spotkań w biurach. Zwracano uwagę na wypracowanie nowych nawyków i sposobu organizacji spotkań. Kampania wpisała się w zmiany, które wprowadzono już w niektórych jednostkach z inicjatywy pracowników.