Utworzenie Inżynieryjnego Centrum Kompetencji w Warszawie

Metryka praktyki

Firma: Ørsted Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Ørsted Polska wybrał Warszawę na siedzibę inżynieryjnego centrum kompetencji EPCO (Engineering, Procurement, Construction and Operation). Centra kompetencji są tworzone przez firmę na rynkach uznanych przez nią za szczególnie perspektywiczne i strategiczne. Za taki uważana jest Polska, gdzie Ørsted inwestuje w partnerstwie z Polską Grupą Energetyczną w największą morską farmę wiatrową MFW Baltica o mocy do 2,5 GW. Specjaliści zatrudnieni w warszawskim centrum EPCO będą pracować przy polskich projektach morskich farm wiatrowych, a także wspierać operacyjną działalność grupy na innych rynkach. Obecnie Ørsted zatrudnia już ponad 100 ekspertów w obszarze EPCO w Warszawie.