Utrzymanie System Zarządzania Środowiskowego w grupie finansowej Banku Handlowego i wdrożenie System Zarządzania Energią w Banku Handlowym w Warszawie oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2013

Na poprawę wskaźników środowiskowych firmy mogą wpłynąć systemy zarządzania. W zeszłym roku firmie Citi Handlowy udało się utrzymać System Zarządzania Środowiskowego w grupie finansowej Banku Handlowego i Wdrożyć System Zarządzania Energią w Banku Handlowym w Warszawie oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego. Polityka środowiskowa firmy określa cele, które obejmują: zwiększanie poziomu segregacji odpadów i ich recyklingu, ograniczanie emisji CO2, dążenie do jak najefektywniejszego zarządzania mediami, minimalizowanie zużycia surowców naturalnych. Cele energetyczne zostały zapisane w Polityce Energetycznej i określają: dążenie do jak najefektywniejszego zarządzania energią, minimalizowanie zużycia surowców energetycznych, zakup energooszczędnych produktów i usług oraz zapewnienie poprawy wyniku energetycznego.