Usługi Pro Bono – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers, PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

W ramach firmy PricewaterhouseCoopers (PwC) działa program wolontariatu pracowniczego, w którym istotną rolę odgrywa Program Usług PRO BONO. Polega on na świadczeniu – na preferencyjnych warunkach ‒ doradztwa dla organizacji pozarządowych w ramach obszarów kompetencyjnych firmy. Każdy pracownik może przeznaczyć 3 godziny pracy w miesiącu na działania wolontariackie. Dla pracowników jest to wspaniała okazja do dzielenia się wiedzą, zdobywania nowych umiejętności, poznania ciekawych ludzi i niesienia realnej pomocy organizacjom charytatywnym.