Usługi doradcze pro bono dla organizacji pozarządowych – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Zainicjowany latem 2008 roku program wsparcia misji organizacji pozarządowych poprzez nieodpłatne świadczenie usług doradczych jest realizowany w ramach strategii CR w obszarze społeczności lokalnej i bezpośrednio związany z działalnością Fundacji PwC „Podaruj siebie”. Organizacje pozarządowe realizujące programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, które współpracują z Fundacją (m.in. Powiślańska Fundacja Społeczna czy Fundacja Robinsona Crusoe) uzyskują dodatkowo wsparcie doradcze na zasadach pro bono w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego i audytu. Pomaga to zwiększyć efektywność i jakość ich działania, a także przyczynia się do wzrostu poziomu profesjonalnego funkcjonowania sektora pozarządowego.W firmie stworzona została baza usług pro bono, za pośrednictwem której pracownicy mogą się zgłaszać do wybranych projektów Informacje dotyczące pro bono ukazują się w specjalnej sekcji wewnętrznego newslettera. Ponadto do każdego z działów firmy: doradczego, księgowego i podatkowego przypisany jest lider programu, który odpowiada za akceptację i nadzór nad procesem realizacji projektu. Traktowane są one tak jak projekty komercyjne klientów PwC.

Każdy pracownik/pracownica PwC może przeznaczyć na usługi pro bono 3 godziny pracy w miesiącu, co przy zatrudnieniu wynoszącym 1200 osób daje potencjalnie 43 200 godzin pracy rocznie. W trakcie pół roku od uruchomienia programu pro bono, zrealizowano ponad 30 projektów, na rzecz których zaangażowało się blisko 100 pracowników PwC w ciągu ponad 1500 godzin, czyli ponad 9 miesięcy pracy zawodowej jednej osoby.