Urtica Cafe

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Realizowany w Grupie Pelion projekt Urtica Cafe kierowany jest do wszystkich kobiet pracujących: młodszych, starszych, z dziećmi w różnym wieku oraz tych, które przebywają na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, formalnie pozostających w strukturach firmy. Formuła programu zakłada comiesięczne, bezpłatne spotkania ze specjalistami, w ramach których poruszane są  tematy związane z kobiecością, macierzyństwem, profilaktyką zdrowia, aktywnością fizyczną czy kulturą i sztuką. Istotą spotkań jest oderwanie kobiet od ich codzienności zawodowej i rodzinnej, spędzenie czasu w kobiecym gronie,  wymiana doświadczeń. Projekt obejmuje szeroki zakres tematyczny, docelowo ma prowokować do różnorodnych aktywności, przełamywać monotonię działań, co pozytywnie wpłynie na atmosferę panującą w  firmie. Prowadzi także do nieszablonowego rozwiązywania problemów i większej skuteczności. Spotkania Urtica Cafe odbywają się we Wrocławiu i Katowicach, poza miejscem pracy, w godzinach wieczornych. Taka formuła umożliwia tworzenie nieformalnych więzi, buduje atmosferę zaufania i relaksu. W ramach Urtica Cafe odbyło się w 10 spotkań m.in. „Savoir-vivre, czyli sztuka życia”, „Wiem co jem”, „Samoobrona dla kobiet”, „Warsztaty z filcowania”, „Pierwsza pomoc”, „Świat w filiżance kawy”