Uproszczenie umów Banku Zachodniego WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dotychczasowe zasady wydawania i używania kart debetowych  w Banku Zachodnim WBK miały aż 18 stron, kolejnych 16 stanowiły odrębne zapisy dla kart: bankomatowej i mobilnej. Tak długie dokumenty zniechęcały klientów do zapoznania się z ich treścią. Uproszczenia umów, języka jakim były spisane oraz skrócenie całości materiału z 34 do 10 stron pozwoliło ułatwić przyswojenie istotnych informacji klientom banku. Obecnie w nowych Zasadach wydawania i używania kart płatniczych, klient otrzymuje jeden 10-stronicowy dokument zawierający regulacje dla wszystkich rodzajów kart. W pracę nad ich uproszczeniem zaangażowany był m.in. językoznawca, dzięki temu mamy pewność, że wprowadzone zmiany odpowiadają na potrzeby klientów.