Upowszechnienie wiedzy na temat poszukiwań gazu z łupków oraz tradycji przemysłu nafgotwego w Polsce – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

Szczególnym tematem tej debaty stał się gaz łupkowy. W Polsce wywołał ogromne zainteresowanie społeczne i burzliwą dyskusję wokół różnych aspektów eksploatacji gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. Według badań CBOS z września 2011 roku, 41% respondentów nie umiało powiedzieć, czy eksploatacja złóż gazu łupkowego jest bezpieczna dla środowiska, a 45% – czy jest bezpieczna dla zdrowia ludzi. PKN ORLEN wdrożył program edukacyjny Upowszechnianie wiedzy na temat poszukiwań gazu z łupków oraz tradycji przemysłu naftowego w Polsce. PKN ORLEN dostarczał informacje i inicjował debatę wokół złóż niekonwencjonalnych poprzez publikację raportu „Jak zbudować sektor gazu łupkowego w Polsce?” oraz dwóch wymienionych wyżej. Równolegle koncern organizował (samodzielnie oraz w ramach konferencji ekonomicznych) panele dyskusyjne pogłębiające wiedzę na ten temat. Zainspirował kilkadziesiąt medialnych materiałów informacyjnych, organizował również konferencje prasowe i wizyty studyjne na miejscach wierceń dla dziennikarzy polskich i zagranicznych. Na terenach prac (Lubelszczyzna i Mazowsze) przeprowadzonych zostało 25 spotkań z władzami samorządowymi i społecznościami lokalnymi, wyjaśniających  wszelkie aspekty techniczne i środowiskowe. W szkołach lubelskich zorganizowano prelekcje tematyczne z udziałem ekspertów UMCS w Lublinie i AGH w Krakowie. Zorganizowano również pikniki rodzinne oraz spotkania wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości, których elementem był przekaz informacji o branży poszukiwań i wydobycia. Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było przełożenie trudnej i zaawansowanej technicznie  terminologii i zagadnień na język zrozumiały dla odbiorców. Najważniejszy był więc dobór narzędzi, technik audiowizualnych oraz animatorów, którzy potrafili utrzymać zainteresowanie słuchaczy. Publikowane raporty, materiały informacyjne oraz organizowane debaty publiczne były tworzone przy współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi specjalistami w tej dziedzinie. Przy tworzeniu raportów PKN ORLEN współpracował z takimi  instytucjami, jak CASE czy demosEUROPA, natomiast w przypadku materiałów informacyjno-edukacyjnych z redakcjami ekonomicznymi, m.in. „Dziennik Gazeta Prawna”, „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita” i „Euromoney”.