Upcycling, to nowa moda w przemyśle odzieżowym

Metryka praktyki

Firma: KNK Productions & Development,
Branża: Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Przemysł modowy, to drugi pod względem szkodliwości dla środowiska sektor gospodarki. Zapotrzebowanie na nowe ubrania z dnia na dzień się zwiększa, wymuszając na producentach, markach odzieżowych, czy projektantach wprowadzanie nowej odzieży do sprzedaży. UPDIWU daje klientom możliwość tworzenia nowych kolekcji z materiałów z upcylingu lub poprzez redesign wcześniejszych kolekcji, które się nie sprzedały.

Praktyka ta również przyczynia się do zmniejszenia produkcji nowej odzieży. Niesprzedana odzież, to pełnowartościowe produkty, które nie powinny trafić na wysypiska śmieci. Klienci firmy dzięki UPDIWU mogą przyczynić się zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu mody na środowisko i wprowadzić do sprzedaży pełnowartościowe kolekcje, które cechują się oryginalnością.

Efektywność badana jest poprzez sporządzanie raportów miesięcznych, czyli poprzez raportowanie niefinansowane:

  • bezpośrednie efekty: liczba usług z zakresu przefarbowania odzieży, liczba wydarzeń mających na celu promowanie idei przerabiania odzieży;
  • długotrwałe efekty: zwiększenie odbiorców UPDIWU, szerzenie świadomości w zakresie upcyclingu odzieży, promowanie idei slow fashion.

Mierzenie rezultatów podjętych działań poprzez wprowadzenie narzędzi UPDIWU ma na celu monitorowanie efektywności założonych celów. Metody pomiaru pozwalają na określenie zainteresowania produktem na rynku w Polsce i zagranicą.

UPDIWU daje korzyści takie jak:

  1. Odmrożenie kapitału, który tkwi w stokach, niesprzedanych produkcjach, co pozwala na oszczędności
  2. Zmniejszenie produkcji nowej odzieży.
  3. Budowanie świadomości klienta o problemie konsumpcjonizmu.
  4. Budowanie świadomości mody zrównoważonej i idei slow fashion a także upcyclingu.

https://updiwu.pl/