Uniwersytet Sukcesu

Metryka praktyki

Firma: Nationale-Nederlanden,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Uniwersytet Sukcesu to jedyny w Polsce bezpłatny i tak kompleksowy program edukacyjno-zawodowy, który pozwala zdobyć kompetencje w takich dziedzinach, jak m.in.: komunikacja, programowanie czy digital marketing. Skierowany jest do dziewcząt w wieku 18–25 lat, które są podopiecznymi domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub znajdują się w trudnej sytuacji osobistej czy materialnej. W ramach Uniwersytetu Sukcesu uczestniczki zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje, dzięki którym będzie im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy i rozpocząć karierę zawodową. Nationale-Nederlanden, jako partner główny, wspiera program od 2019 r., kiedy to wystartowała pierwsza edycja. Celem Uniwersytetu Sukcesu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i technologicznych uczestniczek. W trakcie trwania programu dziewczęta biorą udział w licznych warsztatach. Spotykają się też z mentorami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. W tę rolę wcielają się wolontariusze z Nationale-Nederlanden. W programie, w trakcie czterech edycji, udział wzięło ponad 200 dziewcząt, które spędziły kilkaset godzin, uczestnicząc w warsztatach i rozmawiając ze swoimi mentorami.