Uniwersytet Piotra i Pawła – Piotr i Paweł

Metryka praktyki

Firma: Piotr i Paweł,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2011

Skuteczne wdrażanie i doskonalenie standardów obsługi klienta oraz zapewnienie najwyższej jakości asortymentu, a także ciągły rozwój umiejętności i kompetencji na każdym poziomie organizacyjnym zarówno w centrali, jak i w sklepach Grupy Piotr i Paweł, doskonalenie kompetencji kadr w zakresie zarządzania oraz umiejętności interpersonalnych kadry menedżerskiej i pracowników – to założenia projektu szkoleniowo-doradczego Uniwersytet Piotra i Pawła. W 2011 roku w projekcie wziął udział zarząd, pracownicy sieci, w tym kadra kierownicza, kasjerki, sprzedawczynie, branżyści oraz specjaliści różnych departamentów. Projekt podniósł o 20 procent umiejętności przywódcze kadry menedżerskiej oraz wpłynął na wzrost kompetencji interpersonalnych uczestników. Dzięki jego wprowadzeniu możliwe było stworzenie nowych grup pracowniczych – trenerów wewnętrznych i mentorów, a także opracowanie strategii zarządzania wiekiem.