Uniwersytet mrożonkowy

Metryka praktyki

Firma: Polski Ogród (Grupa Hortex),
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach inicjatywy Uniwersytet mrożonkowy firma Polski Ogród (Grupa Hortex) powołała zespół trenerów wewnętrznych, we współpracy z z Technikum w Skierniewicach w roku szkolnym 2017/2018 utworzyła klasę patronacką w zawodzie technik technologii żywności z obsługą maszyn przemysłowych.

W ramach dualnego kształcenia łączącego praktykę z nauką teoretyczną, uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu produkcji żywności, nauczą się obsługi zaawansowanych technologicznie maszyn przemysłowych i poznają zautomatyzowane procesy produkcyjne. Zajęcia praktyczne na terenie zakładu będą odbywać się, co najmniej raz w tygodniu i dodatkowo uczniowie odbędą siedmiotygodniowe praktyki. Natomiast Zakład w Rykach w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i w ramach podpisanej umowy partnerskiej opiniował zasadność powstania nowego kierunku „Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane”.

W zakładach równolegle prowadzone są programy szkoleniowe/rozwojowe dla obecnych pracowników, których celem jest podniesienie ich kompetencji, jak i rozpoczęto współpracę z szkołą średnią oraz wyższą.

W zakładzie w Skierniewicach na wydziale produkcyjnym powołano zespół trenerów wewnętrznych. Ich zadaniem jest szkolenie techniczne z obsługi maszyn i urządzeń, aby pracownicy mieli umiejętności pracy na różnych stanowiskach/urządzeniach).

Natomiast Zakład w Rykach w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i w ramach podpisanej umowy partnerskiej opiniował zasadność powstania nowego kierunku „Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane”. Dodatkowo studenci uniwersytetu mają możliwość obejrzenia zakładu, zapoznania się z technologią oraz praktycznym wdrożeniem systemów, jakości. Przedstawiciele zakładu podczas dni otwartych prezentują zakład i problematykę chłodnictwa z poziomu praktyki.

Inicjatywy realizowana we współpracy z Technikum im. ppłk Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.