Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Metryka praktyki

Firma: Grupa Górażdże Cement,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Grupa Górażdże Cement koncentruje swoje zaangażowanie społeczne na edukacji studentów w zakresie technologii produkcji materiałów budowlanych. Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże obejmuje organizację sesji wyjazdowych, podczas których uczestnicy poznają zakłady Grupy Górażdże oraz zakłady należące do jej partnerów biznesowych. Studenci biorą udział w warsztatach, zajęciach praktycznych i wykładach, zaznajamiając się z wykorzystywanymi technologiami. Elementem projektu są również konkursy: indywidualny z wiedzy na temat właściwości i zastosowań cementu, betonu i kruszyw oraz zespołowy polegający na zaprojektowaniu mieszanki betonowej. Przedsięwzięcie to realizowane jest co 2 lata. W 2 dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 470 studentów.