Unilever Future Leaders Programme

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

W związku z trudnościami ze znalezieniem doświadczonych pracowników Unilever Polska uruchomił program menedżerski Unilever Future Leaders Programme, którego celem jest kształcenie przyszłych liderów firmy oraz zwiększenie szans uczestników na rynku pracy. Beneficjenci projektu – studenci V roku oraz absolwenci uczelni wyższych do 12 miesięcy po ukończeniu studiów – otrzymują szansę pracy w systemie rotacyjnym w różnych działach firmy, takich jak marketing, sprzedaż, finanse, logistyka oraz HR. W założeniu po 3 latach trwania programu mają oni objąć w firmie stanowiska menedżerskie.