Unikalny Program nauczania języków dla biznesu – Capgemini

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Kraków charakteryzuje się największym zatrudnieniem w centrach usług – obecnie w podmiotach typu BPO (Business Process Outsourcing) oraz ITO (IT outsourcing) i SSC (Shared Service Center) pracuje 15,6 tys. osób. Pracę w sektorze outsourcingu mogą znaleźć przede wszystkim osoby biegle władające językiem obcym, dlatego popyt na filologów jest największy, a dobre przygotowanie ich do pracy w środowisku biznesowym przynosi korzyści pracodawcy, uczelniom i pracownikom. Praktyka dotyczy Capgemini BPO. Program łączy doświadczenie w nauczaniu języków obcych Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Paris 13 z praktyczną znajomością biznesu, wykładaną przez praktyków z Capgemini i IBM. Menedżerowie Capgemini i przedstawiciele firmy IBM prowadzą zajęcia dla studentów: wykłady monograficzne poświęcone m.in. podstawom księgowości, metodom usprawniania procesów, tj. SixSigma, Kaizen, Lean oraz zarządzaniu projektami outsourcingowymi i działaniu modelu kompetencyjnego w firmie, a także opiekują się nimi podczas realizacji projektów indywidualnych zarówno na studiach magisterskich, jak i licencjackich. Częścią programu jest także 6-miesięczna praktyka, która przygotowuje studentów filologii do realiów funkcjonowania w biznesie. Taka formuła studiów pozwala absolwentom płynnie wejść na rynek pracy, znacząco skrócić czas szkoleń wstępnych i adaptacji w firmie. W 2011 roku 10 stażystów ukończyło program praktyk w firmie Capgemini i otrzymało pracę. 100 procent uczestników programu w 2011 roku otrzymało propozycje zatrudnienia.