Unijne fundusze strukturalne szansą dla osób zakażonych HIV i AIDS – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
W marcu 2004 r. zostało utworzone nowe europejskie porozumienie organizacji pozarządowych AIDS Action Europe, zajmujące się problematyką HIV–AIDS. Wśród kluczowych obszarów, którymi porozumienie AIDS Action Europe planuje się zająć w latach 2004-2005, znalazła się problematyka HIV w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ponad połowa budżetu AIDS Action Europe pochodzi ze środków programu Positive Action.28 maja 2004 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie zainicjowane i zorganizowane przez GlaxoSmithKline, w ramach programu wsparcia organizacji opiekujących się osobami seropozytywnymi. Było to szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pomagających osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS. Uczestnicy zapoznali się z możliwościami i sposobami pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych m.in. na dotowanie tego rodzaju działalności. Podczas szkolenia przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS poznali strukturę funduszy wspólnotowych, zasady ubiegania się o dotacje, jak również czynniki warunkujące pozytywne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie projektów. Są oni na co dzień zaangażowani w niesienie bezpośredniej pomocy osobom seropozytywnym, a ich głównym celem działania jest polepszenie jakości życia osób zakażonych i ich bliskich. Organizacje prowadzą ponadto działalność edukacyjną i terapeutyczną, pełnia całodobowe dyżury przy telefonie zaufania, organizują pomoc medyczną, jak również walczą o poszanowanie praw i równe traktowanie osób zakażonych HIV i AIDS.