Umowa Społeczna – Telekomunikacja Polska S.A.

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Ideą Umowy Społecznej, którą Zarząd TP podpisał ze swoimi partnerami jest całościowe podejście do postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe i pracowników.

Wśród szczegółowych postanowień stanowiących podstawę Umowy Społecznej znajdują się takie jak m.in.: zapewnienie regularnych podwyżek wynagrodzeń w latach 2007-2009, które byłyby przeprowadzone 1 czerwca każdego roku w oparciu o politykę wynagrodzeń, a także badania rynku pracy w Polsce i roczną ocenę pracownika; wykorzystanie mobilności wewnętrznej jako głównego źródła naboru pracowników – w szczególności tam, gdzie zmiana stanowiska i roli zawodowej nie wymaga długotrwałego, specjalistycznego przygotowania; zorientowanie rekrutacji zewnętrznej na pozyskiwanie nowych kompetencji, a także do obsadzania wakatów, których nie można obsadzić w wyniku rekrutacji wewnętrznej; zapewnienie pierwszeństwa pracownikom TP przy promocji i rekrutacji na stanowiska kierownicze.

Stosunek obsady tych stanowisk metodą promocji wewnętrznej wobec rekrutacji zewnętrznej powinien wynosić ok. 3 do 1. Szczególną ochronę finansową Umowa zapewnia długoletnim pracownikom firmy (ze stażem pracy powyżej 20 lat), którzy w przypadku odejścia z TP w 2007 roku zyskaliby – łącznie z odprawami wynikającymi z zapisów PUZP – równowartość od 21 do około 24 wynagrodzeń miesięcznych.