uMOCnij swój biznes – Bank Ochrony Środowiska

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Oferta uMOCnij swój biznes skierowana była do klientów Banku Ochrony Środowiska. Premiowała ona proekologiczne podejście do przedsiębiorczości. Na przykład przedsiębiorcy – klienci BOŚ Banku – którzy zainteresowani byli obniżeniem płatności za energię, mogli otrzymać finansowy bonus w zamian za zainstalowanie kompensatora mocy biernej, pomagającego racjonalnie gospodarować energią elektryczną. Ponadto bank może sfinansować zakup takiego kompensatora w zamian za wybór BOŚ do obsługi rachunku firmowego i wskazanych produktów.