Umiem pomóc

Metryka praktyki

Firma: LUX MED,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Stworzony przez Akademię Ratownictwa LUX MED. ogólnopolski projekt Umiem pomóc prowadzony jest od 2011 roku. Każdego roku teoretyczne i praktyczne zajęcia realizowane są w innym regionie Polski. W trakcie zajęć lekarze i ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem ćwiczą z uczniami zasady przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uczą obsługi defibrylatora AED oraz pokazują prawidłowy schemat postępowania w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. W zajęciach biorą udział uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych. Pod okiem doświadczonych specjalistów, dzieci zdobywają umiejętności zgodne z aktualnymi wytycznymi postępowania Polskiej oraz Europejskiej Rady Resuscytacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wytycznych ERC w pandemii COVID-19. Firma założyła sobie cel, aby każdego roku przeszkolić z zasad udzielania pierwszej pomocy kilkuset uczniów z innego miasta w Polsce. Dotychczas, w ramach 10 edycji kampanii, przeszkolono ponad 6000 uczniów z: Warszawy, Piaseczna, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, Torunia, Rzeszowa, Olsztyna, Szczecina i Białegostoku.