Umacnianie kluczowych wartości wśród interesariuszy – Profes

Metryka praktyki

Firma: Profes,
Branża: Konsulting, Usługi,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA/PROBLEM:

Profes chce tworzyć firmę o wysokiej kulturze organizacyjnej, zapewnić jej długotrwałego funkcjonowanie na rynku, budować dobrą reputację oraz realizować potrzebę użyteczności społecznej.Grono właścicieli wraz z pracownikami zdecydowało o celowym i zorganizowanym działaniu na rzecz umacniania istotnych wartości wśród wszystkich interesariuszy.

OPIS PROJEKTU/ROZWIĄZANIE:

Następstwem tak sformułowanej strategii, było zdefiniowanie podstawowych zasad w głównych obszarach: Sposób prowadzenia biznesu PROFES zdecydowanie przeciwstawia się koncepcji prowadzenia biznesu w myśl zasady po trupach do celu. Stara się funkcjonować według zasad odpowiedzialności i otwartości.

Przejawia się to m.in. w: konsultacjach z pracownikami i otwartej komunikacji, równości szans rozwoju, właściwemu czasowi pracy, współpracy z etycznymi dostawcami, czystości prowadzenia interesów (firma nie prowadzi projektów pozyskiwanych przez korupcję), programach socjalnych na rzecz pracowników i in.

Ważnym elementem rozpowszechniania zasad i wartości, było opracowanie kanałów komunikacji wobec klientów, dostawców, pracowników, instytucji współpracujących. Firma buduje kulturę organizacyjną także poprzez programy zaangażowania społecznego, w które włączeni są zarówno właściciele jak i pracownicy, ale także klienci (np. w formie wsparcia finansowego lub rzeczowego).

Zaangażowanie w działania wymagające sporej organizacji i przygotowań może odbywać się także w czasie pracy. Firma zdefiniowała programy, które realizuje na rzecz społeczności lokalnej:
– Wsparcie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie, które pomaga chorym dzieciom;
– Adopcja dwójki afrykańskich dzieci;
– Działania na rzecz likwidacji bezdomności – współpraca z organizacją Habitat for Humanity;
– Działania na rzecz studentów i uczniów – wsparcie merytoryczne Biur Karier, prowadzenie programu praktyk, udział w programie Grasz o staż.

W celu zmniejszenia zużycia papieru, którego produkcja wiąże się z koniecznością ścinania ogromnej ilości drzew, PROFES przyjął nowe, obowiązujące wszystkich zasady: pracownicy starają się zapisywać kartki z obu stron, a zużyty papier oddawany jest na makulaturę do ponownego przetworzenia.

KORZYŚCI:

– Pracownicy firmy są zadowoleni i dumni z podejmowanych działań i chętnie się w nie angażują mając poczucie, że mogą partycypować w zarządzaniu firmą;
– Obowiązujące wartości i normy etyczne wpływają na wysoką kulturę organizacji i dobrą atmosferę;
– Firma zyskuje lepszych pracowników, którzy motywują swój wybór faktem społecznego zaangażowania;
– Dynamiczny wzrost przychodów co roku;
– PROFES został finalistą konkursu na najlepszą obsługę Klienta;

WYZWANIA:

– Wprowadzenie systemu zbierania makulatury i oszczędności papieru budziło ze strony pracowników pewne opory, ponieważ wymagało nowych przyzwyczajeń, standardów. Aby przekonać do takiego postępowania firma poszukała dodatkowych rozwiązań, ułatwiających ekologiczne postępowanie: zakupiono drukarki z opcją duplex, oraz wyznaczono osobę, która z jednostronnie wykorzystanego papieru przygotowuje mniej istotne druki do użytku wewnętrznego oraz karteczki memo, itp.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– W strategii CSR podejmowane działania muszą być skierowane nie tylko na zewnątrz, ale także, a może przede wszystkim do wewnątrz, bo tylko wtedy może przynieść zakładane efekty;
– Dla skuteczności wdrażanych w firmie praktyk niezbędne jest poparcie właścicieli czy kadry zarządzającej;
– Aby prowadzić odpowiedzialny biznes nie potrzeba dużych nakładów finansowych, najważniejsza jest chęć i pomysł realizacji.