Ułatwienie dostępu do banku dla osób niepełnosprawnych

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2017

W Polsce mieszka blisko 5 milionów osób z niepełnosprawnością, co stanowi ponad 12% naszego społeczeństwa. Credit Agricole Bank Polska otworzył się na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz stara się nie przyczyniać do „wykluczenia cyfrowego”. W ramach praktyki podjęto działania obejmujące:

 • eliminowanie barier w dostępie do usług poprzez stronę internetową CABP
 • edukację pracowników sieci sprzedaży (warsztaty i broszury) w obszarze doskonalenia jakości obsługi osób z niepełnosprawnością

Praktyka składa się z trzech podstawowych aspektów:

 1. Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Organizacja warsztatów dla pracowników sieci sprzedaży podczas których zrealizowano następujące cele:
  • przekazanie wiedzy na temat niepełnosprawności,
  • prezentacja prawidłowych postaw i zachowań w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością,
  • rozwój umiejętności komunikacji, reagowania w różnych sytuacjach w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością, przez zwrócenie uwagi uczestników na indywidualne potrzeby takich osób wynikające z rodzaju niepełnosprawności,
  • poniesienie jakości obsługi klienta z niepełnosprawnością.
 3. Dystrybucja wśród pracowników Credit Agricole Bank Polska broszur edukacyjnych „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”.

Na platformie e-learningowej udostępnione zostało pracownikom szkolenie „Obsługa osób niepełnosprawnych w Credit Agricole Bank Polska.”

W ramach praktyki przeprowadzono 8 warsztatów, których uczestnikami byli pracownicy sieci sprzedaży. Rozdano także 200 sztuk broszur edukacyjnych „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”.

Praktyka realizowana była w partnerstwie z Fundacją INTEGRACJA.