Udział w szkoleniach – ARTHUR – Edukacja Biznesu

Metryka praktyki

Firma: Arthur-Edukacja Biznesu,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W obliczu sytuacji, w jakiej znajdują się polskie organizacje pozarządowe, firma ARTHUR postanowiła wdrożyć program zniżkowych szkoleń dla ich przedstawicieli.

Celem programu jest wsparcie rozwoju aktywności społecznej poprzez rozwój pracowników, wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych działających w Polsce. Inicjatorzy programu wychodzą z założenia, że organizacje społeczne stanowią integralną część dobrze funkcjonującego społeczeństwa, a dzięki wykwalifikowanej kadrze, lepiej i efektywniej mogą realizować cele, dla których zostały powołane.

Założenie to ściśle się wiąże także z misją firmy, którą jest Wpływanie na rozwój organizacji i społeczeństw poprzez podniesienie rangi, efektywności i dostępności edukacji. W ramach programu na każdym szkoleniu otwartym firma udostępnia jedno miejsce dla przedstawicieli organizacji społecznej, zaś koszt szkolenia zredukowany jest o 90 procent. Program skierowany jest do tych organizacji, które świadomie kierują rozwojem ludzi zaangażowanych społecznie, dlatego też głównym kryterium przy wyborze kandydatów jest uzasadnienie potrzeby przeszkolenia danej osoby.