Udział w projekcie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Grupa Enea bierze aktywny udział w ogólnopolskiej akcji Karta Dużej Rodziny. Inicjatywa została wdrożona z uwagi na chęć zapewnienia korzystnych warunków zakupu energii elektrycznej dla rodzin wielodzietnych (posiadających min. trójkę dzieci), szukających sposobu na regularne oszczędności. Posiadacze Karty mają możliwość skorzystania z dedykowanego dla nich produktu „ENERGIA+ Rodzina”. Enea, honorując Kartę Dużej Rodziny, gwarantuje swoim Klientom stałą obniżkę ceny energii elektrycznej, która nie ulegnie zmianie przez wszystkie lata trwania umowy. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi Klienci, jak i dotychczasowi Klienci indywidualni, posiadający Kartę Dużej Rodziny, rozliczani w zespołach grup taryfowych G.

https://www.enea.pl/rodzina