Udostępnienie wybranych wyników badania Barometr CSR – SGS Polska

Metryka praktyki

Firma: SGS,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2013

SGS Polska przeprowadziło również, we współpracy z Domem Badawczym Maison, badanie „Barometr CSR” i udostępniło jego wybrane wyniki. W oparciu o wyniki badania zdefiniowano 6 profili konsumenckich, różniących się podejściem do działań CSR: Spełnieni Realiści, Wrażliwi Intelektualiści, Eko-pragmatycy, Pasywni Pozerzy, Wykluczeni Frustraci i Korpo-Egoiści.

Segmentacja ta pozwoliła na przybliżenie opinii różnych profili polskich konsumentów na temat odpowiedzialnego biznesu i komunikowanie o prowadzonych w tym zakresie działaniach.

Dowiedz się więcej