Udostępnienie serwisu ENEA.pl osobom z niepełnosprawnościami – ENEA

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma ENEA udostępniła serwis ENEA.pl osobom z niepełnosprawnościami. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień, w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub niepełnosprawności oraz wykorzystywanego przez nich sprzętu. Serwis ENEA.pl został zmodyfikowany według międzynarodowych standardów dostępności stron internetowych WCAG 2.0 i opracowany przez konsorcjum W3C. Jest to zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron WWW, aby przygotować stronę maksymalnie dostępną. Nad procedurą udostępniania serwisu czuwali specjaliści ds. dostępności stron Fundacji Integracja. Skuteczność udostępnienia serwisu ENEA.pl została zweryfikowana poprzez audyt.