Udoskonalenia procesów szkoleniowych

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W dobie technologicznego postępu najważniejszym kapitałem są ludzie i ich umiejętności. Dlatego przedsiębiorstwo DB CARGO POLSKA podjęło działania w kierunku udoskonalenia procesów szkoleniowych. Firma zaktualizowała procedurę szkoleniową; zorganizowała webinary dla menedżerów; stworzyła ofertę szkoleń koordynowanych przez dział HRBD; wsparła otoczenie biznesu w organizacji kursów do zdobycia uprawnień na stanowiskach: maszynista, ustawiacz, rewident, manewrowy; stworzyła bazę firm szkoleniowych; zbudowała multimedialne studio ze sprzętem audio-wideo i prompterem do organizacji szkoleń i webinarów.Firma odnotowała ponad 1200 zapisów na szkolenia, czyli niemal trzy razy więcej niż w ubiegłych latach.