Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Metryka praktyki

Firma: Zarząd Transportu Metropolitalnego,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Zarząd Transportu Metropolitalnego promuje udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie z operatorami organizacja dba o to, by usługi transportowe oraz informacje na ich temat były dostępne dla różnych grup odbiorców. ZTM kładzie nacisk nie tylko na stopniowe zastępowanie starych pojazdów taborem z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Egzekwuje również odpowiednie podejście do osób z niepełnosprawnością – jeśli dojdzie do sytuacji, w której taki pasażer zostanie niewłaściwie obsłużony (np. przez odmowę rozłożenia rampy), nakłada na operatora karę. Dodatkowo rozkłady jazdy na przystankach są przede wszystkim czytelne w każdych warunkach – także dla osób słabowidzących. Służy temu m.in. odpowiednio dobrana czcionka. Współpracuje również z odpowiednimi profesjonalistami z organizacji pozarządowych, którzy wspierają fachową wiedzą. Ponadto w 2021 r. ruszył pilotażowy program, którego celem jest ułatwienie podróżowania osobom niewidomym i niedowidzącym poprzez umieszczanie żółtych naklejek z alfabetem Braille’a na tabliczkach z rozkładami jazdy.