Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami na stacjach PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Na stacjach PKN ORLEN likwidowane są bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażane są udogodnienia i standardy planowania infrastruktury na nowobudowanych obiektach. 1350 stacji posiada już toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ponad 1000 stacji wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a podjazdy są specjalnie dostosowane. Wdrażane są i testowane nowoczesne rozwiązania, ważne z punktu widzenia dostępności usług. Klienci mogą płacić przy dystrybutorze korzystając z aplikacji mobilnej ORLEN Pay. Jako pierwszy w Polsce PKN ORLEN otworzył stację paliw z usługą ORLEN Drive, w ramach której klienci mogą zatankować paliwo i zamówić produkty gastronomiczne bez wychodzenia z auta. We współpracy z Fundacją INTEGRACJA opracowany został system szkoleń z obsługi osób niepełnosprawnych, które przeszli wszyscy sprzedawcy na stacjach paliw ORLEN. W ostatnich latach przeszkolonych zostało ponad 30 tys. pracowników stacji.