Uczniowie zmieniają świat razem z SumiRiko Poland

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Od 2018 r. SumiRiko Poland organizuje w szkołach podstawowych oraz liceum w Wolbromiu warsztaty przygotowujące uczniów do realizacji własnych projektów. W ten sposób uczniowie zmieniają świat razem z SumiRiko Poland. Każdorazowo warsztaty są wprowadzeniem do konkursu, w ramach którego uczniowie w/w szkół mogą ubiegać się o granty na realizacje projektów związanych z jednym lub wieloma Celami Zrównoważonego Rozwoju. Dotychczas spotkania z uczniami, oprócz dużej dawki wiedzy, zawierały również instrukcję dotyczącą regulaminu i udziału w konkursie o grant. Zwycięskie zespoły otrzymywały wówczas od firmy wsparcie finansowe na realizację swojego pomysłu. Niestety pandemia skomplikowała sytuację, jednak firma konsekwentnie kontynuuje swoje działania, dlatego we współpracy z przedstawicielami Fundacji „Za górami, za lasami” oraz nauczycielami zorganizowała warsztaty w formie on-line. Warsztaty zakończyły się głosowaniem, dzięki któremu uczniowie mogli zdecydować o wsparciu finansowym udzielonym przez SumiRiko dla konkretnej organizacji pozarządowej. Łącznie udział w spotkaniu wzięło 252 uczniów ze szkół podstawowych i liceum w Wolbromiu oraz 48 uczniów ze szkoły podstawowej w Zagórzu na Podkarpaciu, gdzie firma ma swój oddział. Tym razem, przygotowując program wirtualnego spotkania postanowiono położyć nacisk na rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania środowiskiem lokalnym i wyzwaniami, które powiązane są z tematyką środowiskową oraz społeczną, jak również wzmocnienie aktywnej postawy i szukanie pola do działania w obszarze SDGs. Organizatorom warsztatów zależało na zbudowaniu wśród młodzieży przeświadczenia o konieczności podejmowania małych wyzwań dla zmienienia świata.