Uczciwe praktyki rynkowe i relacje z kontrahentami – 3 Wings

Metryka praktyki

Firma: 3 Wings,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Firma 3 Wings przywiązuje wagę do jakości tworzonych umów, co jest odzwierciedlone w podejmowanych działaniach z zakresu uczciwych praktyk rynkowych i relacji z kontrahentami. Umowy są zgodne z rekomendacjami Unii Europejskiej oraz Urzędu Regulacji Energetyki. W procesie powstawania każdej z umów firma sprawdza, czy jest ona prawnie wiążąca, wykonalna, zabezpiecza interesy prawne i chroni przed niekorzystnymi dla stron warunkami umowy, często zasięgając przy tym porad prawnych. Firma stara się również zapewnić bezpieczną dla konsumentów jakość towarów i usług. Klienci mają zapewniony dostęp do niezbędnych danych o produktach i usługach, z których korzystają, a także możliwości i sposobie reklamacji. Działania na rzecz kontrahentów podejmowane przez 3 Wings  przyczyniły się do zdobycia wyróżnienia w konkursie „Firma z Przyszłością 2011” w kategorii „firma odpowiedzialna w biznesie”.