Uaktualniony Kodeks etyczny Fortum – Fortum Power and Heat Polska

Metryka praktyki

Firma: Fortum Power and Heat Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Dla firmy Fortum Power and Heat Polska przestrzeganie Kodeksu etycznego to najlepszy sposób, aby zapewnić swoich interesariuszy o tym, że firma jest uczciwa i mogą na niej polegać. Budowanie zaufania tworzy odpowiedni klimat dla długofalowego rozwoju. W ramach praktyki wszyscy pracownicy Fortum w Polsce zaliczyli szkolenie w postaci e-learningu lub spotkań z menedżerem. Po szkoleniu każdy menedżer omawiał kwestie zawarte w dokumencie i odpowiadał na pytania pracowników. Każdy pracownik otrzymał Kodeks etyczny w postaci drukowanej. Treść kodeksu została również opublikowana w intranecie.