Tygodzień Wolontariatu

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Podaj rękę to program wolontariatu pracowników Skanska. Od 2014 r. pracownicy wybierają kilka organizacji, aby pomagać w ramach wolontariatu. Należą do nich organizacje non profit, a także placówki edukacyjne i opieki zdrowotnej. W 2021 r. pilotażowa edycja Tygodnia Wolontariatu odbyła się też w Polsce. W ciągu tygodnia przeprowadzono szereg akcji, m.in. pracowano na rzecz Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy w Starej Dąbrowie, odmalowano lokal dla Wspólnoty Sant’Egidio w Warszawie, wykonano prace porządkowe w DPS „Serafitki” w Poznaniu, wyremontowano piwnicę w klubie Hula Hop dla dzieci niepełnosprawnych. W Tygodniu wolontariatu w 2021 roku, około 200 pracowników Skanska w Europie Środkowej zaangażowało się w pomoc 25 organizacjom non-profit, a od początku akcji ponad 1400 pracowników pomogło 190 organizacjom. Od wyboru organizacji do faktycznego uczestnictwa, wydarzenie było całkowicie w rękach pracowników, którzy decydowali komu i kiedy pomogą.

https://www.facebook.com/skanskapolska/videos/4724960660889684