Tydzień Ziemi – program edukacyjny dla pracowników – Procter & Gamble Polska

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Czynnikiem wpływającym na skuteczność realizacji Wizji Zrównoważonego Rozwoju Procter & Gamble jest edukacja pracowników. W tym celu firma podejmuje szereg aktywności. Przykładem z 2013 roku jest Tydzień Ziemi, obchodzony globalnie w całej firmie. Jego celem była promocja wśród pracowników postaw proekologicznych, zachęcanie do wyrabiania w sobie proekologicznych nawyków oraz zwiększenie wiedzy na temat wysiłków, które na tym polu podejmuje P&G. W czasie 5 dni pracownicy mogli dowiedzieć się nie tylko tego, co można zmienić w życiu codziennym i w miejscu pracy tak, aby lepiej chronić zasoby Ziemi, poznali również proekologiczne inicjatywy firmy. Działaniom edukacyjnym towarzyszyła zbiórka elektrośmieci. W trakcie Tygodnia wystartowała również globalna inicjatywa „Print Smart”, zmierzająca do ograniczenia ilości zużywanego w firmie papieru.