Tydzień Zdrowia w UBS

Metryka praktyki

Firma: UBS Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma UBS zorganizowała w 2022 r. akcję Tydzień Zdrowia w UBS. Jej celem była budowa świadomości w zakresie wellbeingu, ergonomii i bezpieczeństwa pracy. W ciągu trwającej 5 dni kampanii zorganizowano w sumie 30 wydarzeń: webinarów, szkoleń i sesji uświadamiających. Działania były dedykowane były wszystkim pracownikom i dotyczyły zwiększania wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych, udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom oraz zdrowia fizycznego i psychicznego. UBS udostępnia również wszystkim pracownikom nieodpłatne pakiety porad psychologicznych oferowane przez wyspecjalizowanego dostawcę. Średnio w sesjach brało udział ok. 100 osób.