Tydzień Zdrowia i  Bezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2021 r. Coca-Cola HBC Polska zorganizowała w Polsce dwie edycje akcji Tydzień Zdrowia i  Bezpieczeństwa. Celem akcji była budowa świadomości w zakresie BHP. Zorganizowano webinary, szkolenia i aktywności w zakładach produkcyjnych i biurach. Pierwsza edycja Tygodnia skupiała się na zaangażowaniu kierowników i dyrektorów funkcyjnych. Aktywności dedykowane były dla działu sprzedaży oraz pracowników produkcyjnych. Ogłoszony został projekt TCCC „Zasady Chroniące Życie”. W drugiej edycji poruszano tematy zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa na drogach, operacji logistycznych oraz pierwszej pomocy. W ramach tygodnia została zorganizowanych: 58 aktywności, zrealizowano 91 godzin szkoleniowych, wzięło udział w sumie 1330 pracowników, odbyły się 11 webinariów on-line, zidentyfikowano i zarejestrowano 205 zagrożeń w wewnętrznej bazi QSE, nad tygodniem bezpieczeństwa pracowało 21 osób, współpracowano z 17 zewnętrznymi firmami i instytucjami, aktywności f2f odbyły się w 6 lokacjach w 2 krajach.