Tydzień Zdrowia

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W ramach realizacji polityki różnorodności firma Henkel wspiera pracowników w dążeniu do zachowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym, w tym także zachęca ich do większej troski o własne zdrowie. W 2018 r. w firmie zorganizowano akcję prewencyjno-edukacyjną – skupioną wokół profilaktyki chorób cywilizacyjnych – pod nazwą „Tydzień Zdrowia”, która objęła wszystkich pracowników firmy w całej Polsce.

Pracownicy firmy biorący udział w akcji „Tydzień Zdrowia”, zarówno w warszawskiej siedzibie głównej jak i wszystkich zakładach produkcyjnych, mogli wykonać pomiar podstawowych parametrów określających stan zdrowia, zasięgnąć porad i konsultacji rehabilitantów, skorzystać z masażu pleców, a także dowiedzieć się, jak dbać o serce czy zapobiegać chorobom układu krążenia oraz nowotworom. Aby zapewnić udział jak największej liczby pracowników, i biurowych i fizycznych, Dział Komunikacji przeprowadził intensywną kampanię informacyjną w wewnętrznych kanałach komunikacji we wszystkich lokalizacjach firmy.

Ponieważ akcja miała charakter edukacyjny, jej głównym celem było uzyskanie jak najwyższej frekwencji i zaangażowania pracowników we wszystkich placówkach, w których się odbywała. Osiągnięciu tego celu służyła szeroko zakrojona kampania informacyjna we wszystkich kanałach wewnętrznej komunikacji. Cel został osiągnięty – ponad 300 osób (aż 1/3 zatrudnionej kadry) wzięło udział w akcji i skorzystało z zaoferowanych badań i porad medycznych.

Akcja „Tydzień Zdrowia” przyniosła konkretne rezultaty – ci pracownicy, u których wyniki badań podstawowych odbiegały od normy, otrzymali skierowania na dalsze badania. Organizatorzy akcji odebrali także wiele pozytywnych komentarzy. Z punktu widzenia firmy, akcja „Tydzień Zdrowia” była elementem realizacji polityki zachęcania pracowników do większej dbałości o work-life balance w ich życiu, co jest w zgodzie z oczekiwaniami coraz liczniejszych grupy pracowników. Z tej perspektywy patrząc, było to więc także działanie o charakterze wizerunkowym, wspierające wewnętrzną reputację firmy jako dobrego pracodawcy.