Tydzień Wolontariatu

Metryka praktyki

Firma: Nationale-Nederlanden,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Tydzień Wolontariatu powstał z myślą o aktywizacji pracowników Nationale-Nederlanden oraz wsparciu społeczności lokalnej. Pracownicy mogli przeznaczyć na akcje społeczne osiem godzin pracy. Tydzień Wolontariatu polega na realizowaniu projektów charytatywnych i niesieniu pomocy tam, gdzie jest potrzebna. W 2021 r. Nationale-Nederlanden zorganizowało warsztaty i zajęcia dla seniorów, sprzątanie brzegu Wisły i pomoc dla zwierząt ze schronisk. Główną grupą, do której skierowana była większość działań, stanowili seniorzy, którzy często ze względu na pandemię i obostrzenia nie wychodzili z domu. W działania na rzecz lokalnych społeczności zaangażowało się w sumie 250 pracowników firmy. W ciągu pięciu dni wolontariusze posprzątali 5 km brzegu Wisły i zebrali aż sto worków śmieci o pojemności 120 litrów. Zorganizowali zajęcia, w których wzięło udział blisko stu warszawskich seniorów. Przez cały tydzień odbywały się dla nich treningi nordic walking z profesjonalnym trenerem, a po nim wspólne spacerowanie. Dodatkowo pracownicy zorganizowali zajęcia ogrodnicze oraz warsztat robienia ekologicznych kosmetyków. Z kolei w schronisku dla zwierząt w Celestynowie spacerowali z podopiecznymi i odnowili kojce dla 20 z nich. Wolontariusze Nationale-Nederlanden wzięli też udział w szczególnym wyzwaniu charytatywnym. 143 pracowników wciągu 5 dni pokonało w sumie 875 km, biegając, maszerując i spacerując. Za każdą zarejestrowaną w aplikacji aktywność firma przekazała fundusze na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.