Tydzień Wolontariatu – Delicious Difference Week – Kraft Foods Polska

Metryka praktyki

Firma: Kraft Foods Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Kraft Foods Polska, jako część międzynarodowej korporacji, już od trzech lat na początku października obchodzi ogólnokorporacyjny Tydzień Wolontariatu – Delicious Difference Week, którego głównym celem jest walka z problemem niedożywienia, marnowania żywności oraz promowanie zdrowego stylu życia. W 2011 roku pracownicy centrali firmy w Warszawie oraz 7 fabryk działali na rzecz środowiska, sprzątając las i sadząc drzewa. Zaangażowali się również w pomoc rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, a także seniorom oraz osobom niepełnosprawnym i dzieciom z domów dziecka. Pracownicy zorganizowali wycieczki i zawody sportowe dla dzieci, a także wykonali liczne prace remontowe w kilku placówkach udzielających pomocy osobom potrzebującym, na terenie całego kraju. Bilans akcji w 2011 roku to wsparcie ok. 1700 osób w czasie 2300 godzin pracy, którą wykonało 390 wolontariuszy.