Tydzień Wartości

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W toku aktualizacji Kodeksu Etyki i jego konsultacji okazało się, że pracownicy CCC nie identyfikowali się z wartościami dotychczas obowiązującymi. Implementując nowe, zaktualizowane wartości Grupy CCC, firmie zależało, aby każdy pracownik utożsamiał się z nimi i był świadomy zmiany, która zaszła. Nowe wartości zostały wypracowane wspólnie z pracownikami. Podczas przeprowadzonej kampanii informacyjnej Tydzień Wartości, pracownikom została przybliżona każda z nowo wdrożonych wartości. Celem praktyki było wzmocnienie procesu kształtowania etycznego środowiska i wzajemnego zaufania w firmie.