Tydzień Różnorodności w Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2015

W Orange Polska zorganizowano Tydzień Różnorodności, podczas którego zwracano uwagę na wybrane tematy związane z różnorodnością. Kolejne dni poświęcone były różnorodności kulturowej, kwestii płci, wieku, niepełnosprawności oraz godzeniu życia zawodowego i prywatnego. Pracownicy poznali zwyczaje i punkty widzenia osób z różnych grup oraz zostali poinformowani o działaniach firmy w tych obszarach i możliwościach skorzystania z dedykowanych im programów.