Tydzień Różnorodności – Capgemini

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Celem Tygodnia Różnorodności organizowanego przez Capgemini jest promowanie wartości płynących z różnorodności w firmie, a także wzrost świadomości pracowników w tym obszarze. Przedsięwzięcie to jest cyklem krótkich spotkań i pogadanek na temat różnych aspektów różnorodności. Pracownicy spotykają się w grupach maksymalnie 20-osobowych. W 2014 roku odbyły się m.in. spotkania: „Bo w życiu chodzi o to, żeby być trochę niemożliwym” (Oskar Wilde) – o łamaniu schematów, niepełnosprawności w świecie pełnosprawnych i barierach niekoniecznie fizycznych; „Wycofany gbur i płytki plotkarz. Jak widzą siebie intro- i ekstrawertycy?”; „From Romania to Poland. What do we really know about Romania?” – spotkanie z pracownikami z Rumunii na temat stereotypów dotyczących tego kraju. W wydarzeniach wzięło udział 180 pracowników.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy!